Siniša Mali ogledalo

ponedeljak 22 septembar 2014

Beograđani su pristali na Malog a dobili su veliki ……..problem

Po ko zna koji put u ovoj napaćenoj zemlji nerealna predizborna obećanja data u trci za vlast su došla na
naplatu.


Prema podacima objavljenim na B92 grad Beograd je usvojio novi Pravilnik kojim je regulisano regresiranje boravka dece u vrtićima.Ovim novim vrlo restriktivnim pravilnikom je ukinut niz dosadašnjih subvencija kojima su obuhvaćene porodice sa više dece kao i dece sa određenim potrebama.Više nema dosadašnjeg popusta od 20% po detetu za dvoje ili više (braće i sestara) kada borave u vrtiću, već on važi samo za drugo dete.Takođe se ukida popust od 50% za prvo i drugo dete za roditelje koji imaju trojke, četvorke i duple blizance.Novina je i to da se pravo na umanjenje troškova boravka u predškočskoj ustanovi može ostvariti samo po jednom osnovu koji je navodno najpovoljniji za korisnika usluga.Ovde treba dodati i gubljenje dosadašnje subvencije od 10% za roditelje koji su podstanari ili odplaćuju kredit za stan.


Prema pisanju jednog beogradskog nedeljnika, a koje nije demantovano kako u celini tako ni u pojedinim segmentima, u obdaništima vlada hronična nestašica osnovnih higijenskih sredstava i kreveta.Kako je tender za ove nabavke već obećan jednom tajkunu bliskom gradskoj vlasti, roditeljima nije dozvoljavana nabavka ili donacija potrebne opreme kao i uređivanje prostora ispred predškolskih ustanova, jer kako je u članku navedeno u tom slučaju za tajkuna ne bi bilo zarade iz gradske kase a samim time i međusobne podele novca.Međutim, kako su ove mere izazvale veliki odijum u javnosti, Mali ali i ostali veliki planeri su shvativši da ljudi nisu toliko glupi kako oni misle, su brže bolje u medijima na populistički način pokušali da obijasne da to što jeste ustvari nije kako je, jer cela stvar zavisi od ugla gledanja.Kako ugao gledanja Malog ali i ovih planera prvenstveno zavisi od njihovog stepena svesti i savesti uslovljenom izlivom vlasti u mozak i mestom na društvenoj lestvici što je opet uslovljeno materijalnim mogućnostima, jasno je kuda nas to vodi.Vodi nas nestanku kao nacije; u sopstvenoj državi će mo se svesti na nacionalnu manjinu i izuzetno lakog plena za susede jer će mo uskoro biti bez podmlatka-zemlja staraca.Možda ovo zvuči isuviše pesimistički, ali ako se zna da su ukinuti popusti od 10% za kupovinu prvog stana kao i popust u istom iznosu za podstanare kada kupuju svoj prvi stan, da je Srbija jedina evropska zemlja koja nije smanjila PDV za najosnovnije potrebe za novorođenčad, da trudnice plaćaju punu cenu svega što im je potrebno, uz diskriminatorski odnos poslodavaca prema trudnicama ili samoj mogućnosti začeća, jasno je šta nas kao naciju po pitanju nataliteta čeka.Dolaskom Malog na čelo Beograda, porodiljama je za skoro 60% smanjena jednokratna pomoć koju je grad dotle davao, kao i druga davanja najugroženijim građanima Beograda, dok se istovremeno povećavaju nameti i cene svega što je pod kontrolom ili u vlasništvu gtada.Ako ovome dodamo neke nove mere koje Vlada planira za „socijalno osetljive kategorije“ dobija se kompletna slika cele ove sprdačine sa narodom.“Socijalno osetljive kategorije“ kakav divno cinični eufemizam za siromašne, trudnice, višečlane porodice čiji su članovi ili član ni krivi ni dužni ostali bez posla ili će ostati bez dosadašnjeg obima pomoći koju su primali, i druge slične njima kojima bez obzira na sve redovno pristižu računi.Imajući u vidu da u jednoj stanbenoj jedinici veoma često žive po najmanje dve generacije od čega okosnicu egzistencije čine penzije, uz najavljivanje povećanja cena komunalija i  energenata sudbina nam je jasna i izvesna.Džabe tašne, mašne, avioni, kamioni, koridori, gradovi na vodi i oko nje, kao i ostale fantazmagorije kada imamo uništenu ekonomiju, gladne, besposlene, bolesne kojima treba pomoć za lečenje.nemamo obnavljanje privrede sopstvenim snagama onako kako je nama potrebnio a ne rasprodajom onoga što nam je još preostalo  u korist tzv. stranih investitora i to uz na naš račun niza materijalnih i drugih beneficija.


Ali ovo nije sve.Mali i njegovi kompanjoni su pronašli još jedan način kako da opljačkaju beograđane a preko tzv. brojanja putnika i kontrole ispravnosti karata u javnom prevozu.Ove mere same po sebi ne bi bile nikakav problem jer su potrebne i moraju se primenjivati kao svuda u svetu, da Mali i njegovi kompanjoni nisu krajnje bahato sebi dozvolili kršenje Ustava i Zakona iznudom i pljačkom putem kriminalne primene nekakvog novog Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom gradskom prevozu.Prema ovoj genijalnoj zamisli, odustalo se od dosadašnje prakse-pravila da su vlasnici personalizovanih karata sa mesečnom dopunom bili u obavezi da samo jednom na početku meseca validiraju svoju kartu u vozilu, već sada istu moraju overavati svaki put kada uđu u vozilo iako prilikom kontrole elektronskim očitavanjem se lako utvrđuje da li je imalac platio za ceo mesec.Ranije jeste važilo pravilo validacija pri svakom ulasku u vozilo ali je napušteno jer je praksa pokazala stvaranje nepotrebnih gužvi oko ulaska i izlaska kao i produženo zadržavanje vozila na stanicama, pogotovo tokom tzv. špiceva.Sada se zbog brojanja putnika, kontrole naplate i navodnog nedostatka novca najavljuje smanjenje broja vozila u saobraćaju i ponovo uvodi maltretiranje putnika uz poremećaj voznog reda.Na sve ovo stoji pretnja-iznuda da će se mesečne karte nevalidirane u vozilu iako plaćene unapred za ceo mesec smatrati nevažećim i kao takve prilikom kontrole biti blokirane za dalju upotrebu.Deblokada karte na licu mesta (u vozilu) naplaćivaće se 1000 dinara, odnosno 5000 dinara u daljem postupku u koliko se ne plati odmah na licu mesta.Personalizovna mesečna karta se inače kupuje na bazi ugovora, saglasnosti volje stranaka, davalaca i korisnika usluge.U ugovoru nigde nije predviđeno jednostrano menjanje uslova iz ugovora bez saglasnosti druge strane, pogotovo kada te izmene bitno pogoršavaju poziciju druge strana.Kako su ovi ugovori iako tipski bili u saglasnosti sa Zakonom o javnom prevozu a samim time i sa Ustavom, a kako ovaj Pravilnik kao podzakonski akt ne može derogirati Zakon, jasno je da se radi o kršenju Ustava i Zakona, samovolji i izlaganju jedne kategorije korisnika javnog prevoza pljački i iznudi imajući u vidu  sankcije uz u ovom slučaju zaprećenu asistenciju komunalne policije.I sam gradski menadžer Goran Vesić je početkom septembra meseca u jednom dnevnom listu lepo obijasnio ono što svi znamo i sa čime smo svakako saglasni, a to je besparica i potreba da se prevoz plaća.Ali nije obijasnio mešanje grada u oblasti kaznene politike kao i donošenje nezakonitog i neustavnog Pravilnika.Ova pitanja je jednostavno preskočio.Kada treba uzeti-oteti novac od građana, zakonitost je poslednja kategorija koju ova vlast, kao i prethodne, uzima u obzir.


Pre par dana sam sticajem okolnosti stajao na krajnjoj stanici-okretnici tri tramvajske linije.Kada sam došao na stanicu tamo su već bila parkirana tri tramvaja.Nakon otprilike petnaestak minuta čekanja i dolaska još dva tramvaja, jedan je došao i pokupio deo putnika.Iako se radi o tri tramvajske linije zaista je nemoguće utvrditi red vožnje, intervale između vozila pogotovo što se sve linije protežu kroz ceo grad.Uz zaustavljanje na stanicama, semaforima i prethodno čekanje od petnaestak minuta može se samo zamisliti situacija onih paćenika koji su prevoz čekali na drugoj polovini trase.A sada u septembru nakon završenih godišnjih odmora i početka školske godine Mali i kompanija su pribegli pojačavanju pritiska na građane putem tzv. redukcije saobraćaja od 10% navodno uslovljenom besparicom.Ja lično imam potpuno razumevanje za loše uslove rada i mizerne plate uz ogromnu odgovornost zaposlenih u javnom prevozu, ali nemam razumevanja za Male koji se nakon godinu dana na vlasti samo žale na prethodnike i nedostatak novca.Nemam razumevanja za njihovo permanentno isticanje neke svoje proevropke orijentacije što postaje dosadna mantra (nemam nameru da vređam ili omalovažavam mantru kao deo nečijeg konfesionalnog opredeljenja) organizujući pri tome raznorazna dešavanja rok gerontologije, kojekakvih „zvezda“, nekakve alkoholičarske festove ili ciljano nam nametnute „parade ponosa“.“Parade ponosa“, kog ponosa? Onog koji se uz pritisak i ucene te iste Evrope u koju se kunu i njene pete kolone u Srbiji, organizuje bez obzira što ona duboko vređa kulturno i versko biće Srpskog naroda predstavljajući teror manjine nad većinom.Svako ima pravo da proživi život kako želi ali bez ultimativnog nametanja svoje različitosti.Beograd savakako ne može zaobići neki deo toga, ne može ostati u samoizolaciji, ali ipak treba da se znaju neki prioriteti kao što su socijala, škole sa bazenima i fiskulturnim salama, vrtići, saobraćajnice, rešavanje nagomilanih komunalnih problema a da ne govorimo o Narodnom muzeju koji je zatvoren za posetioce više od deset godina.Šta reći o Prirodnjačkom muzeju ili Muzeju primenjene umetnosti koji su zatvoreni mnogo, mnogo duže nego Narodni muzej a imaju i tekako šta da pokažu.Uostalom, zašto se nekim aktom ne reguliše obaveza da svi državni organi u Beogradu svojim zaposlenim umesto gotovinom prevoz rešavaju putem personalizovanih karata.Ovim bi se svakako stabilizovale finansije gradskog prevoznika konstantnim mesečnim prilivom. Ali, kako bi onda putem akontativne isplate Mali i kompanija punili džep stranom partneru inače jednom od finansijera OVK.


Prema pisanju jednog nedeljnika, što nije demantovano, Beograđani preko sadašnjeg Bus-Plus sistema naplate prevoza svakog meseca osiguravaju stranom partneru, turskom konzorcijumu „Kentkart-Global“, redovan mesečni priliv odnosno njegovom vlasniku Ahmetu Emiru Basmaciju finansijeru narko dilera i terorista na KiM.


U nizu nekoliko naknadnih krajnje diskutabilnih Aneksa osnovnog ugovora sa tuskim konzorcijumom je i onaj potpisan 26 07 2013 godine, gde je 7. članom Aneksa na štetu Beograda izmenjen 37. član, stav 1. osnovnog Ugovora o uplati naknada konzorcijumu.Predviđene su akontativne uplate dva puta mesečno i to 5. i 20. u mesecu u visini 20.400.000 dinara sa pripadajućim PDV-om a s time da će se konačna uplata vršiti do 15. u tekućem mesecu za protekli mesec a po ispostavljenoj fakturi i usaglašenom obračunu.Ovakvim aneksom, formulacijom o usaglašenom obračunu stranom partneru je obezbeđen konstantan mesečni priliv od 40.800.000 dinara bez obzira na promet jer dok nema usaglašenog obračuna grad ne može tražiti povraćaj viška uplaćenih sredstava.O kakvom se to aneksu radi dovoljno je uporediti mesečni priliv stranog partnera sa ukupnim dugovanjima roditelja na teritoriji celog Beograda za boravak dece u predškolskim ustanovama koji iznosi oko 155.000.000 dinara, što je manje od četvoromesečne akontacije isplaćene turskom konzorcijumu.Ali ovo nisu sve obaveze grada prema ovom stranom partneru.Ugovorom je takođe predviđeno da će konzorcijum gradu iznajmiti deo opreme potreban za kontrolu karata u prevozu kao i dobijanje određene naknade na ime troškova za izdavanje karata što predstavlja još dodatnu zaradu.Ugovorom je takođe predviđeno da kozorcijum plaća 200 kontrolora u vozilima, dok ostali neophodan broj pada na teret grada.


Kao što je ranije rečeno, iza ovog konzorcijuma stoji biznismen Ahmet Emie Basmaci koji je devedesetih godina bio predmet interesovanja BND-a (obaveštajne službe SRN) zbog svojih veza sa Luka Ekremom vođom terorističke grupe OVK , „Dukađin“ na KiM, jer je novac od trgovine drogom i prodajom organa legalizovao preko svoje firme „Bekstrol“ kroz trgovinu naftom i derivatima na KiM i u Albaniji.


Kako od svake prodate Bus-Plus karte po ugovoru konzorcijumu pripada 8,53 % i imajući u vidu ostalo, to znači da naši građani bez svoje volje i znanja pomažu neprijatelje Srbije.Šta reći? Može se samo konstatovati da je situacija oko Bus-Plusa i drugih stvari eksploatisana do maksimuma radi rušenja tadašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa.U redu, Đilas je smenjen i šta sad? Mali nastavlja svoj pohod na džepove građana ne čineći ništa da se situacija izmeni.Ali ne treba zaboraviti da je Mali bio direktor Agencije za privatizaciju i savetnik ranijeg Predsednika vlade Mirka Cvetkovića i da je na funkciju gradonačelnika Beograda došao takođe sa mesta savetnika  Aleksandra Vučića.A svima nama su poznati i osetili smo rezultate rada Agencije za privatizaciju i rezultate rada Mirka Cvetkovića.  

Kaktus – Srpska Iskra
© Srpska Iskra 2013