Još jedan udar advokatske mafije na državu

subota 5 jul 2014

Svedoci smo svakodnevne bruke i sramote ove države zbog sebičnosti i očiglednog prezira pojedinih grupa kojima na žalost, na ruku idu i državni organi koji bi inače trebali da ih „nauče“  poštovanju određenih pravila rada i ponašanja.Svima je savršeno jasna politička i ekonomska situacija u Republici Srbiji.Teret državnih mera za ekonomski oporavak, ma šta mi o njima mislili, bi morao da se raspodeli tako da svako u okviru svojih mogućnosti da određeni doprinos.Jedna od mera su i promene u fiskalnoj politici, izmene u poreskom sistemu.Neki poreski obveznici su bili u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale jer su na određeni način bili stalno kontrolisani i primoravani da redovno izmiruju svoje obaveze, dok je jedan deo onih koji se bave izuzetno profitabilnim zanimanjem, advokati , su se „izborili“ za paušalno oporezivanje odnosno grupno varanje države čime su svesno najneposrednije zavukli ruku u tuđe džepove.Oni ne samo da ne žele da prestanu da varaju, potkradaju državu i celo društvo, već na državne mere u cilju kakvog takvog izjednačavanja poreskih opterećenja veoma organizovano i agresivno odgovaraju sabotiranjem države, odnosno urušavanjem njenog pravnog sistema.

Ovih dana je ponovo izvršen udar na državu i njene napore da se kako tako politički i ekonomski stabilizuje.Naravno reč je o jednom segmentu našeg „reformisanog“ pravosuđa tj. nesankcionisanom štrajku advokata iza koga stoje njihovi sebični i gramzivi interesi u održavanju navike lagodnog i bogatog života, skoro bez ikakvih obaveza prema državi i društvu u celini.

Na uredbu Ministarstva finansija o povećanju paušalnih  poreskih obaveza, nezadovoljni advokati  koji na takav način plaćaju porez su stupili u štrajk upozorenja tokom kojeg nisu radili ne samo u hitnim slučajevima već i u pritvorskim predmetima.Odluku o štrajku donela je Skupština Advokatske komore Beograda sa kojom se kasnije solidarisala i Advokatska komora Srbije.O odluci skupštine AKB, javnost je obaveštena na upriličenoj konferenciji za štampu gde je objašnjeno da osim nekih formalno pravnih razloga, AKB se protivi povećanju paušala jer bi se to odrazilo na poslovanje oko 4.000 advokata koliko ih radi u Beogradu.Osporavajući ove navode, Ministarstvo finansija je ukazalo da se prosečna poreska osnovica kod advokata paušalaca u Srbiji formira na bazi opštinskog proseka , sada povećanog za 46% što iznosi 65.488 dinara a da je AKB selektivno prikazala podatke kojima pravdaju štrajk.Inače poreska osnovica predstavlja bruto zaradu advokata sa svim porezima i doprinosima.Za Beograd ona iznosi 75.782 dinara.Izmenom uredbe u decembru 2013. došlo je do promene osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visokoškolskim pružaocima usluga dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana.Ovim je izmenjena i procena prihoda koji je iznosio 85% prosečne bruto mesečne zarade , u konkretnom gradu ili opštini, jer se smatralo da je utvrđivanje ispod prosečne zarade neprimereno zbog potrebne stručne spreme, staža, stručnog ispita pa su advokati svrstani u grupu zajedno sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, sa osnovicom od 120% prosečne bruto zarade.Ovde takođe treba imati u vidu da se visina paušalno utvrđenog poreza može smanjiti ili uvećati primenom dodatnih korektivnih  kriterijuma (tržišni uslovi, reputacija i drugo ) i da zbog toga prosečna poreska osnovica advokata u Beogradu iznosi 75.782 dinara, odnosno da je smanjena sa početnih 87.006 dinara koliko iznosi 120% prosečne bruto zarade.Sve ovo se odnosi samo na paušalno oporezovane advokate, one koji su se svojevoljno opredelili da ne vode poslovne knjige, nemaju knjigovođu i ne plaćaju porez na stvarno ostvareni prihod utvrđen preko obaveznih fiskalnih kasa.

Predsednik AKB, Slobodan Šoškić je obavestio javnost da je AKB nadležnima ponudila zadržavanje paušala na prošlogodišnjem nivou a da se za ovu godinu iznađe neko rešenje koje će zadovoljiti obe strane.U slučaju negativnog razvoja događaja, već je doneta je odluka o potpunoj obustavi rada u celoj zemlji i to od 01.09.2014.
Prema do sada objavljenim podacima Ministar finansija Lazar Krstić neće pristati na ucenu, dok predsednik Advokatske komore Srbije u rešavanje problema najavljuje  uključivanje i Ministra pravde Republike Srbije.Sad, ako je ovo isključivo pitanje fiskalne politike, zašto bi se u njega mešao Ministar pravde?U ovoj zemlji svako ima pravo na rad pod uslovima koji su propisani zakonima donetim u Skupštini.Ko ne želi da radi na takav način neka odjavi kancelariju.Kraj. Niko nije obavezan da radi na svoju štetu pa ni advokati.Ali ne mogu ucenjivati društvo pravnim haosom sa dugoročnim i dalekosežnim posledicama.Međusobno ne moraju liti krokodilske suze, već neka pređu na fiskalne kase odnosno realno oporezivanje što može čak izneti i manje od novog  paušala, ma da čisto sumnjam.
U ceo ovaj slučaj se takođe ničim izazvan umešao i Ministar privrede, Duško Vujovič smatrajući da su advokati najbliži pravosudnom sistemu i da paušal treba maksimalno koristiti.Prosto je dirljivo kako se ministar brine o advokatima.Ovde moramo da kažemo nešto o ovom gospodinu ministru privrede za koga pojedina glasila tvrde da spada u kategoriju tzv. „ekonomskih ubica“.Prema do sada objavljenim podacima,ministar Vujović, bivši asistent na Ekonomskom fakultetu, nikada nije radio u privredi, nikada nije bio zaposlen u bilo kojem preduzeću i nikada nije vodio neku firmu u Srbiji.Prema navodima profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, Borisa begovića, kada je reč o Vujoviću radi se o potpuno nekompetentnoj ličnosti  za ministarsku funkciju i osobi od koje nakon dvodecenijskog poznanstva nije čuo ni jedno konkretno mišljenje o bilo čemu.I neki drugi Vujovićevi poznanici smatraju da bi on bio funkcionalan u nekim drugim državama koje poznaje bolje nego Srbiju, npr. SAD gde je proveo skoro ceo radni vek kao predavač ali i konsultant. Vujović je takođe dugogodišnji saradnik Svetske banke, bio je njen savetnik i predstavnik u Ukrajini gde je vršio uticaj da se Ukrajina distancira od Rusije.Nakon Ukrajine došao je u Srbiju.U Svetskoj banci je bio visoko pozicionirani savetnik bankarskih korporacija u pitanjima načina uvlačenja manjih država u dužničko ropstvo.Ovo je kroki jednog od ekonomskih ubica Svetske banke  koji su uhlebljenje našli u Srbiji.
No vratimo se advokatima i njihovom štrajku.Nešto se ne sećam da se neko ili neki ministar potresao pa i tzv. poslanici u Skupštini, kada su početkom 2014. određene uslužne delatnosti izuzete iz paušalnog oporezivanja, iako je to značilo dodatne troškove za fiskalne kase, knjigovođe i druge stvari.Od paušala su  „oslobođene“sve delatnosti vezane za čišćenje, pranje, poliranje automobila, opravke mehanike, karoserije i stakala, ugrađivanje opreme, vulkanizerski radovi, antikorozivna zaštita i slično.E sada bi njihov rad i uslove rada tokom godine trebalo uporediti sa advokatskim poslom i tarifama.Ova promena je u Skupštini glatko prošla, za razliku od one predložene krajem 2013. kada je Ministarstvo finansija htelo da advokatima i lekarima ukine paušalno oporezivanje.To nije prošlo jer su se pobunili sami poslanici među kojima ima dosta pravnika i zdravstvenih radnika.Kako reče jedan penzionisani knjigovođa, pa u Skupštini ne sede automehaničari.

Sad bih se vratio malo unazad, jer ovo nije prvi put da advokatska mafija udara na državu.To su uradili i krajem 2009. takođe štrajkom kada su se pobunili zbog planirane obaveze uvođenja fiskalnih kasa u cilju oporezivanja realnih prihoda.O tome sam ranije nešto pisao, ali radi lakšeg poređenja, sada skoro četiri godine kasnije neke ću stvari ipak ponoviti jer su i oni bez obzira na formu neke stvari ponovili.

Početkom novembra 2009. agencija „BETA“ je prenela vest-izjavu predsednika Advokatske komore Srbije, dragoljuba Đorđevića da će od 09.11.2009. sedam hiljada advokata na tri dana obustaviti svaki rad, zbog obaveze uvođenja fiskalnih kasa za advokatske poslove počev od 01.04.2010. jer je uredba Vlade Srbije o uvođenju fiskalnih kasa  „nedopustiv instument pritiska na advokaturu“ i da je „ ta obaveza predviđena uredbom neustavna i nezakonita“. Ovaj u suštini štrajk AKS proglasila obustavom rada za koji nije potrebno obezbediti zakonski minimum rada.Prema navodima Dragoljuba Đorđevića, iako su kao AKS svesni da zbog štrajka nakon isteka zakonskog roka policija mora iz pritvora oslobađati osumnjičene i za najteža krivična dela, u slučaju neispunjenja njihovih zahteva najavio je generalni štrajk „pa neka vlasti gledaju kako će se nositi sa posledicama“.AKS je ne samo pristupila obustavi rada-štrajku, već je pod pretnjom sankcija zabranila obavljanje dužnosti onima koji su imali drugačije mišljenje i na umu dobrobit klijenata, jer će ispred svakog suda biti kontrolori.AKS u maniru „Koza Nostre“preti kaznama i postavlja svoje „oči“pred sudovima da bi se obezbedilo sprovođenje jedne u suštini kriminalne radnje.Naši evropejci su bezuslovno po Rresavskom metodu od „prosvećene“ i organizovane Evrope prepisivali zakonska rešenja, ali su očigledno svesno preskočili ona koja se odnose na tzv. ometanje pravde.Kako su „gospoda“ advokati isticali da oni nisu piljari sa pijace koji moraju da za svaku prodatu stvar izdaju fiskalni račun, ovim načinom zahtevaju da im ostane privilegovan položaj paušalnog  plaćanja poreza u visini parstotina evra.Prema pisanju lista“PRESS“ od 10.11.2009. mnogi advokati mesečno zarađuju između 3.000 i 10.000 evra a plaćaju paušalni porez u visini 230-500 evra.Treba takođe imati na umu da ne postoji nijedna njihova usluga ispod 75 evra.Uostalom u listi „POLITIKA“ od 15.11.2009. od pobrojanih dvadesetak zanimanja, advokati su sa prosečnom platom od 75.000 dinara na prvom mestu, što kao i prethodno niko nikada nije demantovao.Gospoda advokati su znači već par meseci pre najavljene fiskalizacije krajnje nečasnim metodama krenuli da brane svoj privilegovani način potkradanja države.Da li se istorija ponavlja?Pre četiri godine su na neki način ipak poštovali neka pravila, a sada krajnje bahato i bezobzirno radi zaštite svojih sebičnih interesa strankama uskraćuju nekakvo pravo i pravdu ma šta to u Srbiji značilo.

Toliko o moralu, etici i zakletvi „Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta komore i kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature“.

 

Kaktus – Srpska Iskra
© Srpska Iskra 2014